Sporun, özelliklede futbolun insanları birleştirici kitlesel bir etkiye olduğu su götürmez bir gerçektir. Dolayısıyla her bir futbol organizasyonu, beraberinde büyük bir taraftar grubunu getirmektedir. Öyle ki 4 yıl ara ile düzenlenmekte olan Avrupa Futbol Şampiyonası ile Dünya Kupası Turnuvası futbolun bu etkisini en açık şekilde gösteren organizasyonlar olarak ön plana çıkmaktadır. Öte taraftan futbolun bu birleştirici etkisi sadece taraftar anlamında değil sporcular bağlamında da önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle üniversiteler arası gerçekleştirilen futbol turnuvaları genç öğrencilere ve sporculara büyük katma değerler sağlamaktadır. Her şeyden önce genç sporcuların farklı insanlar ve farklı organizasyonlarla tanışmasına imkân veren bu turnuvalar, bireysel anlamda elde edilen tecrübelerin başında gelmektedir. Öte yandan futbol turnuvalarının farklı şehirde düzenleniyor olması da genç sporcuların bilgi dünyasını ve mekân algısını genişletmesi bakımından son derece önemlidir.

Universiteler Arasi Futbol Turnuvalari
Universiteler Arasi Futbol Turnuvalari

Üniversiteler Arası Futbol Organizasyonları

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Türkiye Üniversite Spor Birliği (EUSA)’nin bir üyesi olarak, Türkiye’de futbol takımı bulunan üniversitelerin gerek ülkemizde gerekse Avrupa ve dünyada düzenlenen turnuvalara katılabilmeleri için gerekli süreç ve işlemleri gerçekleştirmektedir. Federasyon ülke içerisinde düzenlenen futbol turnuvalarının oynanacağı şehir ve statları, turnuvanın idari ve yönetimsel organizasyonu ile sportif anlamda puansal düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Ülke dışında meydana gelen turnuvalarda ise uygun başvuru katılım koşullarının sağlanabilmesine yönelik bir misyon üstlenen federasyon takımların seyahat ve konaklama gibi işlemlerini yürütmektedir.

Üniversiteler Arası Futbol Turnuvaları

Bir üniversitenin, üniversiteler arası futbol turnuvalarına katılabilmesi için bir takım koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda federasyon tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, üniversite futbol takımının BESYO daha açık bir ifadeyle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu akademisyen ve görevlileri eşliğinde hazırlanması gerekmektedir. Üniversite futbol takımının bu hazırlıkları, federasyon tarafından her bir üniversiteye görevlendirilen yetkili tarafından takip ve kontrol edilmektedir. Genel olarak üniversitenin BESYO biriminde görev yapmakta olan bir akademisyenin görevlendirilmesiyle bu yönetsel mekanizma kurulabilmektedir.